3

Fram till 1950-talet fick Långseleborna använda sig av båt eller färja för att ta sig över Öreälven och fortsätta gamla Långselevägen mot Örträsk. På 1800-talet använde man sig av timmerflotte som paddlades över älven.
Sista färjan byggdes av Nestor Jonsson i mitten av 1940-talet. Färjan hade ett mått av 9 x 6 meter och ett djup på 60 cm. Färjan drogs med vajer. En spelanordning gjorde att man med egen kraft kunde dra färjan tillbaka från motsatta landet. Kostnad: 3 655 kronor. Byborna har bevarat den sista färjan och ställt upp den intill färjestället.

Nya Långselevägen påbörjades 1949 och var färdigbyggd 1952. Tidigare hade man tagit sig från Örträsk till Långsele via den väg som drar fram väster om Öreälven,  ”Gammlångselevägen”. Det är en naturskapad led som mest går över slät hed. För att komma över älven till Långsele anlitade man en färja som drogs efter en utspänd vajer. Färjeförbindelsen fanns kvar till 1957. Från Långsele till Gäddträsk byggdes en skogsbilväg 1947-48. År 1994-95 byggdes vägen Örträsk-Långsele-Gäddträsk om.