fb4306e3b6-dammen

 

En numera restaurerad och K-märkt flottningsdamm, den enda i sitt slag i Västerbotten, där man kan se hur flottningen gick till.

Rastkoja finns på norra stranden.