rosen  rosen2

Knopp, blomma och nypon, allt på samma gren
Knopp, blomma och nypon, allt på samma gren.

Fotot taget den 3 september 2004

 

Rosa Örträsk. Rosen fick, enligt uppgift, inte enligt bestämmelserna ha ett latiniserat namn eller namn efter Örtelius (efternamn). Rosen har under flera år testats i Tyskland för att utröna om det är en egen art och är nu patenterad under det latinska namnet Rosa Örträsk. De allmänt använda svenska namnen är Örteliusrosen eller Örträskrosen.
Blomningstiden är lång, de första blommorna dyker upp omkring midsommar och de sista finns kvar när frosten sätter in. Blommorna ersätts av vackra stora orangefärgade runda nypon. Buskarna ståtar under hösten med enstaka vackra blommor tillsammans med en mängd röda nypon, där man även kan se rosenknoppar.
Den släpptes 1999 men är egentligen en gammal ros som under 100 år vandrat mellan gårdarna i byn Örträsk i sydligaste Lappland.
Foto: Åke Runnman

En idealisk landskapsros för Lappland!

Örträskrosen är en kraftigt växande buskros med tydliga vresrosdrag. Växtsättet är kraftigt, tätt och brett med upprätta eller svagt bågböjda grenar. Den blir 2-2,5 meter hög och lika bred. Den skjuter rikligt med rotskott. Tätt taggig, med både borst-, nål- och raka taggar. Bladen liknar vresrosens, men är ljusare gröna, tunnare och inte lika läderartade. Blommorna är medelstora, fyllda och skålformade. Färgen är rosa till mörkt rosa och bleknar något. De sitter ensamma eller i fåblommiga klasar. Doften är medelstark och frisk. Blomningen inleds efter midsommar, och efter huvudfloret fortsätter busken att blomma med enstaka blommor ända fram till frosten. Den får talrika nypon, stora och klotrunda eller plattrunda, och är enligt uppgift utmärkta till nyponsoppa.

En frisk, härdig, anspråkslös och lättodlad ros, som dessutom är doftande och återblommande, lättförökad och har sitt ursprung i Lappland  – kan man hitta en bättre landskapsros för Lappland än Örträskrosen?! Det är i alla fall vår kandidat – vad tycker du? Skicka oss ett mail och tyck till!

Observanta ögon hittade rosen

Örträskrosen växte ursprungligen i Viktor Örtelius trädgård i Örträsk. Han var en mångsidig man; skräddare, brevbärare, apoteksombud och trädgårdsälskare. Hans hus och trädgård finns inte kvar idag, utan jämnades med marken för ett vägbygge. Men innan dess hade bybon Irma Öhrmans observanta ögon hittat den speciella rosen, och räddat den till sin egen trädgård. Irma skötte om kyrkogårdsplanteringarna och ”De tröttas park” i Örträsk, och hon såg till att rosen spreds till andra trädgårdar i byn.

 

Tack vare henne blev Örträskrosen också föremål för undersökningar av SLU på 90-talet. Det kan tänkas att Örträskrosen är en korsning mellan en vresros och kanelrosen, Rosa majalis. Men vidare undersökningar av rosens ursprung kommer att genomföras.

Örträskrosen finns under namnet Rosa sp ’Örträsk’ och Rosa rugosa ’Örtelius’. Irma ansåg att rosen borde uppkallas efter Örtelius, så vi föredrar att använda det namnet.

Rosexperten Lars-Åke Gustavsson har omarbetat sina praktverk ” Rosor för nordiska trädgårdar” ( Natur&Kultur) och efter egna DNA-analyser på de rosämnen från Örträsk-rosen som han tog med sig från Örträsk när han var här sommaren 2006 har han nu med rosen i den del som handlar om buskrosor. Ett bevis på att rosen är speciell. L-Å Gustavsson har koppling till Alnarp i Skåne och speciellt intresserad av gamla rossorter. Rosen finns beskriven i hans bok del 1 och det finns även en tredje del som handlar om skötsel och användning.