05f79e02cf-storforsen

Med det 30 meter höga Storforsfallet, där det dessutom finns en damm med tillhörande kraftverk byggt år 1948. Under 2007 invigdes den nya dammen med nytt kraftaggregat av Skellefteå Kraft. En nybyggd bit av flottningsrännan finns också till beskådande.